Behandlingsmetoder

Fascia Manipulering (Stecco I-III)

Fascia Manipulering (Stecco I-III)

Fascia Manipulering (Stecco I-III)

Fascia, namn för de mer eller mindre fast sammanvävda bindvävsfibrer som omsluter organ, blodkärl, nerver och muskler. Fascian är elastisk och den tillåter friktionsfria förskjutningar av musklerna i förhållande till varandra. Men det kan förekomma störningar i funktionen p.g.a. muskelns överbelastning, trauma och inflammation. Felfuktionen i glidningsmekanismen kan medföra smärta i muskeln och försämra muskelns aktivitet. Även nerv- och lymffunktion kan påverkas negativt. Det är viktigt att göra en noggrann intervju om patientens besvär. Med hjälp av rörelsetester och palpation kartlägger man punkterna, där fascians glidningsförmåga är bägränsad. Med hjälp av manipulation frigörs fascian. I bästa fall ger behandlingen mycket snabb verkan, ökar muskelns rörlighet och kraft, och ger förutsättningar för normal nervfunktion. Den här behandlingsmetoden passar nästan till alla (utom infektions-patienter).

Läs mer

Tuggsystemets fysioterapi

Tuggsystemets fysioterapi

Tuggsystemets fysioterapi

Problemer i tuggsystemet kan orsaka många olika symptom. De vanligaste är huvudvärk, tandvärk, öronbesvär, stelhet i käkarna samt svårigheter att svälja. Med fysioterapin kan man lindra besvären - Förutom traditionell sjukgymnastik, med terapeutiska övningar, kan man ta till hjälp fascial manipulering, mjukvävnads behandling, ledmobilicering, eller craniosacralterapi. Fysioterapeuten söker alltid efter symptomens primära orsak, därför hela kroppen undersöks. På detta sätt behandlar man problem, inte bara symptomer. Fb-ersättning kan fås om man har en fysioterapi-remiss från allmän läkare (tandläkar-remiss räcker ej).

Kinetic Control (KC)

Kinetic Control (KC)

Kinetic Control (KC)

Kinetic control är en metod med vilken man med hjälp av intervjuer och specifika tester försöker hitta orsaken till smärta eller till felfunktion. Grundtanke är, att muskelns interna eller externa stöd har svikit - av detta medför, att lederna belastas oekonomiskt. Problemer i lederna i sin tur uppehåller obalans i musklarna - vissa överbelastas, andra aktiveras svagt. Terapiövningarna syftar till, att rörelsens normala kontrollsystem återställs: smärtan lindras, felfunktion korrigeras och muskelns prestanda blir bättre

Läs mer

Craniosacraltherapi / Upledger (CST)

Craniosacraltherapi / Upledger (CST)

Craniosacraltherapi / Upledger (CST)

Terapin som är baserad på osteopati och som syftar till, att kroppen själv hittar balans och avslappnat tillstånd i det centrala och autonomiska nervsystemet. Metoden kan hjälpa både i fysiska och i mentala problem. Lindring har konstaterats t.ex. hos patienter med migrän, nack-och ryggbesvär, fibromyalgipatienter o.s.v.

Läs mer

McKenzie (MDT)

McKenzie (MDT)

McKenzie (MDT)

Metoden utvecklades av Robin McKenzie. Med den behandlar man problem i ryggradens eller ledernas rörlighet. Metoden har visat ge bra resultat t.e x. vid behandling av nervsmärta orsakad av kotmellanskivans utbuktning. Noggrann intervju och klinisk rörelseundersökning om symptomens uppkomst är viktiga för att få fram diagnosen.

Läs mer

Mulligan concept

Mulligan concept

Mulligan concept

Metoden utvecklades av Brian Mulligan: Mobilisering-metod som syftar till att öka rörlighet i ryggraden samt i lederna. Smärtan minskar, rörligheten ökar. Man behandlar hela kroppen ryggraden, små och stora leder.

Läs mer

Massering

Massering

Massering

Med massering kan man förbättra vävnadernas ämnesomsättning och eliminera toxiner. Massage är ett sätt att lindra stress, öka välmående och avslappning.
© 2018 FysioClinic Vaasa. (bilder: Suvi Korpi) | Powered by: RStudio