Fysioterapeutiskt besök

60min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
60€/per gång
45min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
50€/per gång
30min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
40€/per gång
FPA-ersättning (med läkar remiss) hämtas efteråt av besökaren själv.

Skriftlig beskrivning av utförd terapi - priset på intyget beror pä tiden använt.

Hembesök

(max 10km från arbetsplatsen)

60min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
75€/per gång
60min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
64€/per gång
60min
 • Endast kontant betalning.
 • Ändringen av den beställda tiden bör anmälas senast ett dygn i förväg.
 • Oanmälld frånvaro från mottagningen debiteras enligt den beställda tid.
53€/per gång
© 2018 FysioClinic Vaasa. (bilder: Suvi Korpi) | Powered by: RStudio